fbpx

REKLAMACIJE I ZAMENE

4.2. Reklamacije

Online potrošači mogu uložiti zahtev za otklanjanje nesaobraznosti/ reklamaciju na kupljeni proizvod.
Reklamaciju možete uložiti ukoliko Vam je isporučena roba koja nije saobrazna poručenoj i oglašenoj robi, odnosno ako je došlo do oštećenja robe u transportu ili pri izradi proizvoda.
U tom slučaju imate pravo na zamenu proizvoda, o našem trošku, ili pravo na umanjenje cene ili raskid ugovora i povraćaj novca. Potrošač ima pravo i na opravku proizvoda, ukoliko je to moguće, s obzirom na njegovu prirodu.
Da biste započeli postupak reklamacije, neophodno je da nam dostavite Zahtev za otklanjanje nesaobraznosti/reklamaciju, u dva primerka. Takodje, možete ga odštampati sa našeg sajta. Potrebno je da ga popunite i zajedno sa kupljenim proizvodom i fiskalnim računom ili drugim dokazom o kupovini preporučenom poštom ili kurirskom službom pošaljete na našu adresu:

Bojan Vuksanović, pr, NET PRODAJA
Srbija, 11400 Mladenovac
ulica Crkvena 70g

PDF obrazac zahteva za Reklamaciju

Po prijemu zahteva za otklanjanje nesaobraznosti/reklamacije, jedan primerak Zahteva sa popunjenim podacima o broju iz evidencije reklamacija, potpisom i pečatom trgovca ćemo Vam vratiti poštom ili elektronski, kako biste imali dokaz o uloženoj reklamaciji.
Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača.
Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige ili u elektronskom obliku i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.
Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.
Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.
Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
Reklamaciju ne možete uložiti u slučaju da smatrate da kupljeni proizvod nema svojstva koja ste Vi očekivali, a koja nisu u skladu sa proizvođačkom specifikacijom. Svi artikli koji su u prodaji su originalne robne marke i odgovaraju specifikacijama koje su za konkretan proizvod navedene.
Reklamaciju ne možemo uvažiti u slučaju defekta na proizvodu koji je nastao kao posledica neodgovarajuće upotrebe.

TAČNOST

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka.
Informacije na ovom sajtu mogu biti nepotpune ili zastarele. Mi preuzimamo podatke od proizvodjača ili uvoznika, te ih kopiramo i memorišemo i ne prihvatamo odgovornost za njihovu tačnost.
Informacije na ovom sajtu nisu i ne mogu biti zamena za mišljenje lekara ili farmaceuta.

ODGOVORNOST

Prodavac se trudi kako bi se osigurala ažurnost i tačnost informacija objavljenih na svojim stranicama.
U slučaju neažurnog podatka na sajtu u pogledu vremena isporuke, cene proizvoda ili cene isporuke, kupac će telefonom i elektronski biti obavešten o izmenjenim uslovima i biće mu omogućeno da odustane od kupovine, ukoliko nije saglasan sa novim uslovima.

Prodavac nije odgovoran za mišljenja o proizvodima koja su napisana od strane posetilaca.
Prodavac će pre objavljivanja pregledati mišljenja i odbiti objavljivanje onih koja sadrže očigledne neistine, koja dovode u zabludu ili su uvredljivog karaktera.
Prodavac snosi odgovornost za eventualna oštećenja, uništenje, gubitak, manjak sadržaja u pošiljci isključivo do momenta predaje pošiljke kurirskoj službi. Ukoliko korisnik konstatuje da je pošiljka oštećena, uništena, izgubljena, manjak sadržaja u pošiljci ili je pošiljka otvorena, kupac se mora obratiti dostavljaču i započeti postupak reklamacije. Prodavac će zajedno sa dostavljačem učiniti sve da se reklamacija reši u najkraćem roku.

Ne prihvatamo bilo kakvu odgovornost za primljene porudžbine ili isporučenu robu osobama mladjim od 18 godina.

Ukoliko imate problema sa online porudžbinom, molimo Vas da nas kontaktirate telefonom kako biste poručili željeni proizvod! Za porudžbinu proizvoda telefonskim putem neophodno je da zapamtite šifru artikla koji želite kupiti! Tel. 067/7747-998

1

Kompjuteri

Nađite željeni računar po vašim zahtevima

masine i alati

Alat

Mašine i alati za prave majstore.

Bela tehnika

Mašine za veš,sporeti,klima uredjaji i jos mnogo toga

televizori

Televizori

Nađite željeni televizor po vašim zahtevima

Banner 1
Poštovani, ovaj sajt koristi kolačiće (tekstualne datoteke). Takođe, ovaj sajt koristi Facebook Pixel i Google Analytics. Tenej.rs, Facebook i Google Analytics apsolutno neće prikupljati informacije o ličnosti posetioca, niti na drugi način omogućiti pristup takvim informacijama. Daljim korišćenjem sajta prihvatate mehanizam korišćenja kolačića koji služe za razvoj i poboljšanje naše web stranice, kao i usluga koje Vam nudimo. Takođe daljim korišćenjem sajta saglasni ste sa politikom privatnosti i uslovi korišćenja, koji su sastavni deo ugovora na daljinu